بسیج کارکنان- صفحه نمایش
گرامی داشت سالروز آزادسازی خرمشهر (سوم خرداد 97 )

حذف تصاویر و رنگ‌ها
حضور نماینده محترم ولایت فقیه، دکتر سردار مولایی، سرپرست دانشگاه، فرمانده حوزه مقاومت بسج کارکنان، استادان و کارکنان دانشگاه خوارزمی

در ویژه برنامه گرامی داشت سالروز آزادسازی خرمشهر 
نشانی مطلب در وبگاه بسیج کارکنان:
http://khu.ac.ir/find-54.9095.33621.fa.html
برگشت به اصل مطلب